Informace pro rodiče...

Vážení rodiče, v našem Dětském domově se školou, základní škole a školní jídelně je Vaše dítě v plném přímém zaopatření, má možnost vybrat si ošacení, obutí, je vybaveno školními pomůckami a je mu zajištěno stravování dle platných norem. Samozřejmostí je lékařská péče poskytovaná dětským pediatrem. 

Váš chlapec dostává dárky k narozeninám, svátku, na Vánoce a má možnost zúčastnit se všech sportovních, kulturních a společenských aktivit, které naše školské zařízení ve velkém počtu organizuje. Je mu nabízena i široká škála aktivit mimo dětský domov.


S Vaším dítětem pracuje ustálený kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců, Vaše dítě i vy máte možnost spolupráce s psychologem i etopedem, kteří jsou kmenovými zaměstnanci dětského domova a jsou připraveni s Vámi spolupracovat.


Při naší práci spoléháme nejenom na svou profesionalitu, ale také na spolupráci s Vámi, máte možnost návštěvy svého dítěte kdykoliv, pouze Vás prosíme, abyste ve vlastním zájmu o návštěvě předem informovali zaměstnance našeho školského zařízení. Máte možnost telefonického spojení na Vaše dítě i na naše zaměstnance na telefonním čísle 571 489 401. Těšíme se na osobní setkání s Vámi při schůzkách rodičů, které organizujeme dvakrát do roka a jsou spojeny se dnem otevřených dveří, při kterém si můžete prohlédnout naše moderní zařízení, přechodný domov pro Vaše dítě...