DOFE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

(anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE), je prestižní celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi ve věku od 14 do dovršení 25 let.

Program založil v roce 1956 princ Philip, manžel britské královny Alžběty, vévoda z Edinburghu společně s německým pedagogem a významným propagátorem zážitkové pedagogiky Kurtem Hahnem a vedoucím první úspěšné expedice na vrchol Mout Everestu lordem Huntem. Od založení programu se do DofE zapojilo po celém světě přes osm miliónů mladých lidí a další miliony lidí těží z pozitivních přínosů tohoto programu.

Program podporuje mladé lidi v samostatnosti a zodpovědnosti. Každý účastník programu si zcela dobrovolně stanovuje v rámci klíčových oblastí své vlastní cíle, k nimž pak směřuje. Jde o osobní výzvu, a ne o naplňování cílů stanovených někým jiným. Mladí lidé si sestavují vlastní program DofE a volí si aktivity, které je zajímají. Dlouhodobě a pravidelně se věnují aktivitám ve čtyřech klíčových oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Na cestě ke splnění vlastních cílů zaznamenávají své pokroky a na konci cesty jsou vždy oceněni.

Účastníci programu si mohou vybrat, zda se zapojí do bronzové, stříbrné nebo nejobtížnější zlaté úrovně. Každý účastník pak soutěží jen sám se sebou a všechny nesnáze, které v průběhu programu překoná, mu pomáhají lépe poznat sebe sama, získat nové dovednosti a sebevědomí. K cíli je dovede hlavně odhodlání a vytrvalost.

Náš domov se do programu zapojil v dubnu 2022. Práci v programu považujeme za prestižní záležitost a skvělou příležitost osobního růstu i smysluplného trávení volného času pro všechny, kdo se do programu zapojí. V programu pracujeme s nadšením a velkým nasazením, jsme hrdí, že jsme jeho součástí. 


Dobrovolnictví

Celý život dáváme a dostáváme. Dobrovolnictví je jedním ze způsobů, jak dávat a dostávat zároveň. Seznámíme se při něm s lidmi, které bychom jinak nepotkali a naučíme se empatii, toleranci, zodpovědnosti a trpělivosti. Zažijeme také, jaké to je být užitečným.

Rozvoj talentu

Každý v sobě skrýváme nějaký talent. V našem programu se proto mladí lidé sami rozhodují, co chtějí zlepšit nebo se věnují tomu, co je baví. Možností je hodně, např. hudba, jazyky, výtvarné aktivity, příroda, sportovní dovednosti... 

Sportovní aktivita

Sportem ku zdraví a pohodě. V této oblasti programu zlepšujeme svůj sportovní výkon, fyzickou kondici, poznáváme radost z pohybu a naučíme se dbát na zásady zdravého životního stylu. Můžeme se věnovat týmovému sportu, a přitom získat nové kamarády či si zvolit sport individuálně. 

Expedice

Za hranice všedních zážitků. Expedice je výzvou k překonání obav z neznámého a příležitost vyrazit s partou na několik dní a objevovat zajímavá místa. Může pršet, může sněžit, ale dobře připravenou skupinu nic takového nepřekvapí.     


Začínáme DofE!

Sedm odvážných chlapců starších třinácti let se rozhodlo zapojit do mezinárodního programu DofE. Po vyřízení všech  dokumentů se s odhodláním pustili do plnění programu. Své cíle si vytýčili v oblastech - vaření, dovednosti s míčem, kopaná, jízda na kole, výroba koktejlů, samostudium němčiny, fotografování.

Přejeme jim, aby vydrželi a získali vysněný mezinárodní certifikát!

L. Marešová, P. Janoštík, V. Kravec  


Ceremonie DofE

Dne 14. února 2024 v horním patře Baťova mrakodrapu ve Zlíne, v jednací místnosti krajského zastupitelstva, proběhla ceremonie ocenění za úspěšné dokončení stříbrné a bronzové úrovně programu - Mezinárodní ceny vévody Edinburghu - DofE. Moc rádi jsme blahopřáli třem chlapcům z našeho dětského domova k jejích bronzovému vyznamenání. Na letošní ceremonii pro Zlínský kraj byli jedinými zástupci dětských domovů mezi žáky z běžných škol. Vážíme si snahy našich chlapců, kteří dávají příklad, že se sebezdokonalení, učení novým věcem a dobrodružstvím expedicí mohou věnovat i mladí lidé, kterým život nedopřál bezpečné pohodlí v rodině. Průběh ceremonie zkrášlilo hudební vystoupení jednoho z našich dofáků. Zazpíval a zahrál na kytaru píseň Modlitba od Vojtěcha Dyka.

Vít Kravec, asistent pedagoga, vedoucí DofE


DofE – cvičení na Ondráši

V úterý 11. 6. 2024 jsme opět vyrazili na expediční cvičení DofE. Náplní byl nácvik dovednosti přežití v přírodě. Do skupiny jsme přibrali dva nové kluky, kteří se chtějí stát také Dofáky. Hlavním úkolem cvičení bylo učit se spolupracovat, vařit na ohni v kotlíku, stavět stany, rozpalovat oheň, poskytnout první pomoc, správně sbalit batoh, uzlovat a pracovat s mapou v terénu.

První den jsme navštívili Tesák, místo, kde jsme v loňském roce v rámci projektu vyrobili a umístili informační ceduli. Zjistili jsme, že je v pořádku a dobře slouží turistům k orientaci v terénu. Na sluníčku jsme zahráli zajímavou hru s ohněm, kdy bylo našim úkolem co nejdéle zapálit a udržet oheň z přírodnin, které jsme si nasbírali v lese.

Dva dny táboření a učení přežití v přírodě utekly jako voda. Po celou dobu jsme byli dobrá parta. Expediční cvičení se nám moc líbilo a obrovský dík patří vychovatelům za to, že to pro nás nachystali. Už teď se těšíme na další opravdovou expedici.

A. K. 


Expedice ve Valašské Senici

Moc jsme se všichni Dofáci těšili na další dobrodružství na expedici! Konečně jsme se dočkali! V úterý ráno jsme vstali, udělali hygienu, nasnídali se a šli si zabalit batohy na expedici. Pan vychovatel nás odvezl do Vranče a my jsme si hledali cestu do Valašské Senice. Část trasy jsme šli po neznačených cestách, podle buzoly a mapy, což bylo hodně náročné. Celkem jsme ušli 12 km.

Cestou jsme poznávali stromy, květiny a zvířata. Za polovinou cesty se stala nehoda! Náš čtyřnohý kamarád pes Puša, vstoupil do vosího hnízda, vosy ho pobodaly! Museli jsme ho zachraňovat! Byl to pro nás šok a taky smutek! Teď jme rádi, že to přežil! Šli jsme s ním k veterináři a on mu píchl 3 injekce. Cesta byla náročná, ale i poučná, protože jsme byli skvělý tým, ve kterém jsme si navzájem pomohli!

V tom týmu tentokrát byl: Filip, Honza, Patrik, Dan, Marek a já Aleš. Po ošetření Puši a příchodu na základnu jsme na ohni v kotlíku uvařili bramborový guláš, postavili stany. Zbývalo málo času do setmění, tak jsme si navzájem pomohli! Expedice nás bavila a moc jsme si to užili. Byl to pro nás skvělý zážitek! Děkujeme za krásnou expedici v přírodě!

Aleš K. (účastník expedice)Účast v mezinárodním projektu The Award in Europe 2.0

Vedoucí DofE centra DDŠ Bystřice pod Hostýnem etopedka Mgr. Ladislava Marešová a asistent pedagoga Vít Kravec se ve dnech 27.3 – 1.4.2023 zapojili do vzdělávacího projektu The Award in Europe 2.0. Projekt byl uskutečněn v Praze finskou nadací Avartti-säätiön (DofE ve Finsku) s podporou programu Evropské unie Erasmus+ pro organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy mládeže a sportu. Cílem projektu byl rozvoj dovedností v mentorování mladých lidí ze znevýhodněného prostředí, sdílení potřebných znalostí a nástrojů pro podporu mladých lidí v aktivitách neformálního vzdělávání. Také byly představeny první zkušenosti a výsledky nového adaptačního programu DofE Stojím při tobě pro pomoc dětem a mládeži v obtížné životní situaci se seberealizací a začleněním do kolektivu vrstevníků.

Projektu se zúčastnili vedoucí DofE ze škol a středisek pro volnočasové aktivity mládeže z Finska, Česka a Bulharska. Pracovními jazyky byly angličtina, čeština, finština a bulharština. V poslední den také probíhala komunikace v ukrajinštině a v ruštině. Finští účastníci sdíleli zkušenosti s podporou přes program DofE mladých lidí ze znevýhodněného prostředí národnostních menšin a běženců: práce s Romy, Afgánci aj. Účastníci s Bulharska prezentovali svou práci se sociálně a zdravotně znevýhodněnou mládeží. Při terénní návštěvě se účastníci projektu obeznámili s prací s dětmi na Základní škole praktické v Třeboni. Pedagogové SŠP Kyjov sdíleli zkušenosti s adaptací dětí uprchlíků z Ukrajiny. Velký zájem a diskusi vyvolala i prezentace Mgr. L. Marešové o zkušenostech s uplatněním programu DofE ve specifických podmínkách DDŠ u dětí s poruchami chovaní.

Závěrečná část projektu probíhala na úřadě Středočeského kraje s účastí představitelů kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nabyté dovednosti a znalosti budou účastníky mezinárodního projektu využity pro rozvoj sebeedukačních aktivit mládeže ve svých zemích a střediskách DofE, včetně DDŠ, ZŠ a ŠJ v Bystřici pod Hostýnem.

V. Kravec 


Expedice DofE v rámci projektu Kůrovec

Ve dnech 23-25.5.2023 se uskutečnila třetí expedice od obnovení činnosti střediska DofE v DDŠ Bystřice pod Hostýnem v dubnu 2022. Expedice byla součástí projektu Kůrovec v Hostýnských vrších. Cílem expedice byl průzkum lesa poškozeného kůrovcem a instalace orientační tabule na vyhlídce Ski-areálu Tesák. Expedici předcházel projektový den ve škole, kdy se účastníci seznámili s životním cyklem škůdce a se způsobenými škodami v okolí Tesáku. Poutavý výklad ve školní třídě a v přírodě připravil učitel Mgr. D. Valter s asistenci Bc. K. Bednaříka.

Samotná expedice trvala tři dny a dvě noci. Cíle expedice byly naplněny v první a druhý den. První den se chlapci zorientovali s mapou v neznámém terénu, s plnou výbavou s batohy došli na určené tábořiště, postavili stany, rozdělali ohniště a uvařili večeři. Ohřátí u ohně bylo zapotřebí, protože počasí neodpovídalo předpovědi meteorologů. Teplota klesla pod 10°C a pršelo. Druhý den účastníci instalovali na ski-areálu Tesák orientační tabuli s popisem hor. Společným úsilím chlapců byla práce do hodiny hotová. Proto po zbytek druhého dne chlapci mohli už jen procvičovat expediční dovednosti a odpočívat. Užili se pohybu v přírodě, střídali se v udržovaní ohně, připravovali jídlo.

Třetí den ráno dofáci sbalili stany, uklidili po sobě tábořiště a vrátili se do DDŠ. Na expedici chlapci zažili příjemné dobrodružství a zřídili hezkou informační tabuli pro turisty procházející Tesákem.

Vít Kravec (vedoucí DofE)