DOFE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

(anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE), je prestižní celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi ve věku od 14 do dovršení 25 let.

Program založil v roce 1956 princ Philip, manžel britské královny Alžběty, vévoda z Edinburghu společně s německým pedagogem a významným propagátorem zážitkové pedagogiky Kurtem Hahnem a vedoucím první úspěšné expedice na vrchol Mout Everestu lordem Huntem. Od založení programu se do DofE zapojilo po celém světě přes osm miliónů mladých lidí a další miliony lidí těží z pozitivních přínosů tohoto programu.

Program podporuje mladé lidi v samostatnosti a zodpovědnosti. Každý účastník programu si zcela dobrovolně stanovuje v rámci klíčových oblastí své vlastní cíle, k nimž pak směřuje. Jde o osobní výzvu, a ne o naplňování cílů stanovených někým jiným. Mladí lidé si sestavují vlastní program DofE a volí si aktivity, které je zajímají. Dlouhodobě a pravidelně se věnují aktivitám ve čtyřech klíčových oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Na cestě ke splnění vlastních cílů zaznamenávají své pokroky a na konci cesty jsou vždy oceněni.

Účastníci programu si mohou vybrat, zda se zapojí do bronzové, stříbrné nebo nejobtížnější zlaté úrovně. Každý účastník pak soutěží jen sám se sebou a všechny nesnáze, které v průběhu programu překoná, mu pomáhají lépe poznat sebe sama, získat nové dovednosti a sebevědomí. K cíli je dovede hlavně odhodlání a vytrvalost.

Náš domov se do programu zapojil v dubnu 2022. Práci v programu považujeme za prestižní záležitost a skvělou příležitost osobního růstu i smysluplného trávení volného času pro všechny, kdo se do programu zapojí. V programu pracujeme s nadšením a velkým nasazením, jsme hrdí, že jsme jeho součástí. 

Dobrovolnictví

Celý život dáváme a dostáváme. Dobrovolnictví je jedním ze způsobů, jak dávat a dostávat zároveň. Seznámíme se při něm s lidmi, které bychom jinak nepotkali a naučíme se empatii, toleranci, zodpovědnosti a trpělivosti. Zažijeme také, jaké to je být užitečným.

Rozvoj talentu

Každý v sobě skrýváme nějaký talent. V našem programu se proto mladí lidé sami rozhodují, co chtějí zlepšit nebo se věnují tomu, co je baví. Možností je hodně, např. hudba, jazyky, výtvarné aktivity, příroda, sportovní dovednosti... 

Sportovní aktivita

Sportem ku zdraví a pohodě. V této oblasti programu zlepšujeme svůj sportovní výkon, fyzickou kondici, poznáváme radost z pohybu a naučíme se dbát na zásady zdravého životního stylu. Můžeme se věnovat týmovému sportu, a přitom získat nové kamarády či si zvolit sport individuálně. 

Expedice

Za hranice všedních zážitků. Expedice je výzvou k překonání obav z neznámého a příležitost vyrazit s partou na několik dní a objevovat zajímavá místa. Může pršet, může sněžit, ale dobře připravenou skupinu nic takového nepřekvapí.     Začínáme DofE!

Sedm odvážných chlapců starších třinácti let se rozhodlo zapojit do mezinárodního programu DofE. Po vyřízení všech  dokumentů se s odhodláním pustili do plnění programu. Své cíle si vytýčili v oblastech - vaření, dovednosti s míčem, kopaná, jízda na kole, výroba koktejlů, samostudium němčiny, fotografování.

Přejeme jim, aby vydrželi a získali vysněný mezinárodní certifikát!

L. Marešová, P. Janoštík, V. Kravec  Cvičná expedice DofE

Ve středu 15.6. a ve čtvrtek 16.6.2022 naši odvážní chlapci úspěšně absolvovali cvičnou expedici v rámci programu DofE. Historicky první dobrodružství začalo v dětském domově přípravou, rozdělením potřebných věcí a balením batohů. Pak už proběhla cesta na Hostýn, kde se účastníci dozvěděli místo táboření. Nejsložitějším úkolem expedice bylo zorientovat se na mapě a zvolit správnou cestu. Pak už šlo vše hladce, po zvládnutí cca 7 km kluci došli na určené tábořiště kde postavili stany, připravili ohniště a uvařili si výborný těstovinový salát. Volný čas trávili kopanou a návštěvou koupaliště. Noc ve stanu byla samotným dobrodružstvím. Druhý den po přípravě snídaně čekal kluky úklid tábořiště - sbalení stanů, spacáků, batohů. Návrat do domova a úklid použitých věcí.

Expedice byla super, všichni vše zvládli na výbornou! Těšíme se na ostrou expedici!

L. Marešová Expedice DofE v CHKO Beskydy

Ve dnech 19.-20. října 2022 se uskutečnila expedice DofE. Místem konání expedice byl vrch Hradisko a Pulčínské skály. Účastníci si užili turistiku na vzdálenost přes 20 km krásnou přírodou podzimních Beskyd. Cestou nasbírali hodně různého druhu jedlých hub, ocenili výbornou chuť vody ve zdejších studánkách. Dobrodružstvím byl přechod skal po žebřících. Expediční tábor ze čtyř stanů postavili na kopci v jedné z nejvýchodnějších končin České republiky v obci Valašská Senice, jen kilometr od hranice se Slovenskem. Z tábora měli krásný výhled na lesnaté kopce, vedle na louce se vypásaly ovce a krávy. Večer strávili příjemným povídáním a žertováním při přípravě guláše na otevřeném ohni ve velkém kotlíku. Stanování tentokrát vyžádalo dávku odvahy a výdrže, protože přes noc hodně klesla teplota vzduchu. Pozemní mrazík pokryl do rána trávu sametovým stříbrným koberečkem. Ve stanech na vlastní přání zůstali do rána jen dva nejodolnější chlapci, ostatní se kvůli chladu rozhodli využít možnosti přespaní uvnitř budovy majitelů pozemku, na kterém byl postaven expediční tábor. Novou, zajímavou a velmi užitečnou činností v rámci expedice byla práce v lese. Chlapci pomohli staršímu pánovi, který povolil stanování na svém pozemku a poskytl ve svém domě azyl před mrazem. Chlapci stahovali z lesa a nakládali na přívěs traktoru pokácené topné dřevo. Práce šla rychle od ruky. Byli odměnění domácími kobližkami s bylinkovým čajem a jablečným moštem, všechno bylo vynikající chuti z produktu čisté přírody beskydských hor. Tak spojili expedici s dobrovolnictvím, a ráno před odjezdem zpátky do dětského domova ještě si zahráli fotbal. Hry a cvičení s míčem na svahu kopce měly neobvyklé legrační komplikace. Mič se občas skutálel dolů ze strmého svahu. Byly to dva skvěle strávené dny a budeme se těšit na úspěšné dokončení všech součástí programu DofE.

V. Kravec, asistent pedagoga