DOFE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

(anglickým názvem The Duke of Edinburgh´s International Award, zkráceně DofE), je prestižní celosvětově rozšířený vzdělávací program pro mladé lidi ve věku od 14 do dovršení 25 let.

Program založil v roce 1956 princ Philip, manžel britské královny Alžběty, vévoda z Edinburghu společně s německým pedagogem a významným propagátorem zážitkové pedagogiky Kurtem Hahnem a vedoucím první úspěšné expedice na vrchol Mout Everestu lordem Huntem. Od založení programu se do DofE zapojilo po celém světě přes osm miliónů mladých lidí a další miliony lidí těží z pozitivních přínosů tohoto programu.

Program podporuje mladé lidi v samostatnosti a zodpovědnosti. Každý účastník programu si zcela dobrovolně stanovuje v rámci klíčových oblastí své vlastní cíle, k nimž pak směřuje. Jde o osobní výzvu, a ne o naplňování cílů stanovených někým jiným. Mladí lidé si sestavují vlastní program DofE a volí si aktivity, které je zajímají. Dlouhodobě a pravidelně se věnují aktivitám ve čtyřech klíčových oblastech: rozvoj talentu, dobrovolnictví, sport a dobrodružná expedice. Na cestě ke splnění vlastních cílů zaznamenávají své pokroky a na konci cesty jsou vždy oceněni.

Účastníci programu si mohou vybrat, zda se zapojí do bronzové, stříbrné nebo nejobtížnější zlaté úrovně. Každý účastník pak soutěží jen sám se sebou a všechny nesnáze, které v průběhu programu překoná, mu pomáhají lépe poznat sebe sama, získat nové dovednosti a sebevědomí. K cíli je dovede hlavně odhodlání a vytrvalost.

Náš domov se do programu zapojil v dubnu 2022. Práci v programu považujeme za prestižní záležitost a skvělou příležitost osobního růstu i smysluplného trávení volného času pro všechny, kdo se do programu zapojí. V programu pracujeme s nadšením a velkým nasazením, jsme hrdí, že jsme jeho součástí. 


Dobrovolnictví

Celý život dáváme a dostáváme. Dobrovolnictví je jedním ze způsobů, jak dávat a dostávat zároveň. Seznámíme se při něm s lidmi, které bychom jinak nepotkali a naučíme se empatii, toleranci, zodpovědnosti a trpělivosti. Zažijeme také, jaké to je být užitečným.

Rozvoj talentu

Každý v sobě skrýváme nějaký talent. V našem programu se proto mladí lidé sami rozhodují, co chtějí zlepšit nebo se věnují tomu, co je baví. Možností je hodně, např. hudba, jazyky, výtvarné aktivity, příroda, sportovní dovednosti... 

Sportovní aktivita

Sportem ku zdraví a pohodě. V této oblasti programu zlepšujeme svůj sportovní výkon, fyzickou kondici, poznáváme radost z pohybu a naučíme se dbát na zásady zdravého životního stylu. Můžeme se věnovat týmovému sportu, a přitom získat nové kamarády či si zvolit sport individuálně. 

Expedice

Za hranice všedních zážitků. Expedice je výzvou k překonání obav z neznámého a příležitost vyrazit s partou na několik dní a objevovat zajímavá místa. Může pršet, může sněžit, ale dobře připravenou skupinu nic takového nepřekvapí.     


Začínáme DofE!

Sedm odvážných chlapců starších třinácti let se rozhodlo zapojit do mezinárodního programu DofE. Po vyřízení všech  dokumentů se s odhodláním pustili do plnění programu. Své cíle si vytýčili v oblastech - vaření, dovednosti s míčem, kopaná, jízda na kole, výroba koktejlů, samostudium němčiny, fotografování.

Přejeme jim, aby vydrželi a získali vysněný mezinárodní certifikát!

L. Marešová, P. Janoštík, V. Kravec  Expedice DofE v CHKO Beskydy

Ve dnech 19.-20. října 2022 se uskutečnila expedice DofE. Místem konání expedice byl vrch Hradisko a Pulčínské skály. Účastníci si užili turistiku na vzdálenost přes 20 km krásnou přírodou podzimních Beskyd. Cestou nasbírali hodně různého druhu jedlých hub, ocenili výbornou chuť vody ve zdejších studánkách. Dobrodružstvím byl přechod skal po žebřících. Expediční tábor ze čtyř stanů postavili na kopci v jedné z nejvýchodnějších končin České republiky v obci Valašská Senice, jen kilometr od hranice se Slovenskem. Z tábora měli krásný výhled na lesnaté kopce, vedle na louce se vypásaly ovce a krávy. Večer strávili příjemným povídáním a žertováním při přípravě guláše na otevřeném ohni ve velkém kotlíku. Stanování tentokrát vyžádalo dávku odvahy a výdrže, protože přes noc hodně klesla teplota vzduchu. Pozemní mrazík pokryl do rána trávu sametovým stříbrným koberečkem. Ve stanech na vlastní přání zůstali do rána jen dva nejodolnější chlapci, ostatní se kvůli chladu rozhodli využít možnosti přespaní uvnitř budovy majitelů pozemku, na kterém byl postaven expediční tábor. Novou, zajímavou a velmi užitečnou činností v rámci expedice byla práce v lese. Chlapci pomohli staršímu pánovi, který povolil stanování na svém pozemku a poskytl ve svém domě azyl před mrazem. Chlapci stahovali z lesa a nakládali na přívěs traktoru pokácené topné dřevo. Práce šla rychle od ruky. Byli odměnění domácími kobližkami s bylinkovým čajem a jablečným moštem, všechno bylo vynikající chuti z produktu čisté přírody beskydských hor. Tak spojili expedici s dobrovolnictvím, a ráno před odjezdem zpátky do dětského domova ještě si zahráli fotbal. Hry a cvičení s míčem na svahu kopce měly neobvyklé legrační komplikace. Mič se občas skutálel dolů ze strmého svahu. Byly to dva skvěle strávené dny a budeme se těšit na úspěšné dokončení všech součástí programu DofE.

V. Kravec, asistent pedagoga


Ceremonie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu – DofE

Ahoj, jmenuji se David. Dnes jsem byl na předávání certifikátu o splnění bronzové úrovně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Program DofE jsem plnil od června do listopadu loňského roku. Vybral jsem si jízdu na kole, kopanou a úklid. Moc mě to bavilo. Cestou do Zlína jsem poslouchal písničky a připravoval se psychicky i fyzicky, abych to zvládl. Hned jak jsme dojeli, jsme čekali na mého tátu, než dojede z domu. Pak jsme konečně došli do té místnosti, která byla v 16 patře, což znamená v posledním, na střeše v Baťově mrakodrapu.

Ceremonie začala videem o programu DofE a povídáním ředitele Tomáše Vokáče a Zuzany Fišerové ze Zlínského kraje. Následovalo oceňování stříbrných účastníků, kulturní vystoupení dvou děvčat. Obě byly dost dobrý. Pak byli na řadě bronzoví účastníci. Já jsem byl první na řadě! Ale dobrý dal jsem to! Všichni slyšeli, že jsem z dětského domova a přečetli můj příběh, co jsem si sám napsal, tak na mě byli milí. Bylo to dobré! Na konci jsme si s tátou udělali fotky na terase mrakodrapu a šli si pochutnat na chlebíčcích. Před odchodem se mnou mluvil pan ředitel DofE, s kterým jsme si s tátou udělali fotky.

Potom už jsme vyrazili zpět domů. Rozloučil jsem se s tátou a my jsme vyjeli. Jsem moc rád, že jsem to dotáhl až do konce bronzové úrovně! S plněním programu pokračuji dál na stříbrné úrovni!

David  


Účast v mezinárodním projektu The Award in Europe 2.0

Vedoucí DofE centra DDŠ Bystřice pod Hostýnem etopedka Mgr. Ladislava Marešová a asistent pedagoga Vít Kravec se ve dnech 27.3 – 1.4.2023 zapojili do vzdělávacího projektu The Award in Europe 2.0. Projekt byl uskutečněn v Praze finskou nadací Avartti-säätiön (DofE ve Finsku) s podporou programu Evropské unie Erasmus+ pro organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy mládeže a sportu. Cílem projektu byl rozvoj dovedností v mentorování mladých lidí ze znevýhodněného prostředí, sdílení potřebných znalostí a nástrojů pro podporu mladých lidí v aktivitách neformálního vzdělávání. Také byly představeny první zkušenosti a výsledky nového adaptačního programu DofE Stojím při tobě pro pomoc dětem a mládeži v obtížné životní situaci se seberealizací a začleněním do kolektivu vrstevníků.

Projektu se zúčastnili vedoucí DofE ze škol a středisek pro volnočasové aktivity mládeže z Finska, Česka a Bulharska. Pracovními jazyky byly angličtina, čeština, finština a bulharština. V poslední den také probíhala komunikace v ukrajinštině a v ruštině. Finští účastníci sdíleli zkušenosti s podporou přes program DofE mladých lidí ze znevýhodněného prostředí národnostních menšin a běženců: práce s Romy, Afgánci aj. Účastníci s Bulharska prezentovali svou práci se sociálně a zdravotně znevýhodněnou mládeží. Při terénní návštěvě se účastníci projektu obeznámili s prací s dětmi na Základní škole praktické v Třeboni. Pedagogové SŠP Kyjov sdíleli zkušenosti s adaptací dětí uprchlíků z Ukrajiny. Velký zájem a diskusi vyvolala i prezentace Mgr. L. Marešové o zkušenostech s uplatněním programu DofE ve specifických podmínkách DDŠ u dětí s poruchami chovaní.

Závěrečná část projektu probíhala na úřadě Středočeského kraje s účastí představitelů kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nabyté dovednosti a znalosti budou účastníky mezinárodního projektu využity pro rozvoj sebeedukačních aktivit mládeže ve svých zemích a střediskách DofE, včetně DDŠ, ZŠ a ŠJ v Bystřici pod Hostýnem.

V. Kravec 


Expedice DofE v rámci projektu Kůrovec

Ve dnech 23-25.5.2023 se uskutečnila třetí expedice od obnovení činnosti střediska DofE v DDŠ Bystřice pod Hostýnem v dubnu 2022. Expedice byla součástí projektu Kůrovec v Hostýnských vrších. Cílem expedice byl průzkum lesa poškozeného kůrovcem a instalace orientační tabule na vyhlídce Ski-areálu Tesák. Expedici předcházel projektový den ve škole, kdy se účastníci seznámili s životním cyklem škůdce a se způsobenými škodami v okolí Tesáku. Poutavý výklad ve školní třídě a v přírodě připravil učitel Mgr. D. Valter s asistenci Bc. K. Bednaříka.

Samotná expedice trvala tři dny a dvě noci. Cíle expedice byly naplněny v první a druhý den. První den se chlapci zorientovali s mapou v neznámém terénu, s plnou výbavou s batohy došli na určené tábořiště, postavili stany, rozdělali ohniště a uvařili večeři. Ohřátí u ohně bylo zapotřebí, protože počasí neodpovídalo předpovědi meteorologů. Teplota klesla pod 10°C a pršelo. Druhý den účastníci instalovali na ski-areálu Tesák orientační tabuli s popisem hor. Společným úsilím chlapců byla práce do hodiny hotová. Proto po zbytek druhého dne chlapci mohli už jen procvičovat expediční dovednosti a odpočívat. Užili se pohybu v přírodě, střídali se v udržovaní ohně, připravovali jídlo.

Třetí den ráno dofáci sbalili stany, uklidili po sobě tábořiště a vrátili se do DDŠ. Na expedici chlapci zažili příjemné dobrodružství a zřídili hezkou informační tabuli pro turisty procházející Tesákem.

Vít Kravec (vedoucí DofE)