Představení našeho domova...

Jsme rádi, že jste navštívili stránky Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny v Bystřici pod Hostýnem a dovolte nám, abychom se v krátkosti představili.

Město Bystřice pod Hostýnem, kde se dětský domov nachází, leží přímo na úpatí hory Hostýn, která je známým poutním místem. Bystřice pod Hostýnem je obklopena krásnou přírodou Hostýnských vrchů, jež skýtají spoustu přírodních krás, sportovního a turistického vyžití. Dětský domov se nachází v blízkosti parku v Zahájeném, kde je centrum sportovního dění města (koupaliště, tenisové kurty, minigolf, fotbalový stadion, hala na stolní tenis...).

Areál našeho školského zařízení sestává ze tří budov. Budova "A" - domov s jídelnou, budova "B" - škola s tělocvičnou, budova "C" - domov, dále dílen, bazénu, víceúčelového sportoviště s atletickým oválem, zahrady a posezení u krbu. To vše se nachází v prostředí krásně udržované zeleně.

V našem domově se snažíme o rodinné prostředí. Dětský domov je zařízení tzv. "otevřené" - za našimi dětmi mohou na návštěvu i děti z Bystřice. Návštěvy rodičů umožňujeme po dohodě kterýkoliv den v týdnu. Maximální kapacita našeho zařízení je 40 chlapců. Ti jsou rozděleni do pěti tříd ZŠ a pěti rodinných skupin. Aby se zachoval model rodiny, je u každé skupiny vychovatel i vychovatelka.

Ve škole se nachází vkusně a účelně zařízené třídy s televizí a DVD přehrávačem i projektorem, integrovaná počítačová učebna, učebny s interaktivní tabulí, žákovská a pedagogická knihovna, kabinet odborných pomůcek, keramická dílna, posilovna a tělocvična, která je také hojně využívána k odpolední činnosti.

Chlapci jsou ubytováni ve dvou ubytovacích pavilonech - v pěti třípokojových bytech. Pokoje jsou vybaveny pěkným nábytkem a vyzdobeny dle vlastní fantazie chlapců. Zde mají rovněž k dispozici klubovnu s televizí, DVD přehrávačem, satelitem, videohrami, elektronickými šipkami, radiomagnetofonem, počítačem a stolním fotbálkem. Velké pozornosti se těší herna s kulečníkem, fotbálkem, šipkami a terapeutickou místností. Chlapci též pravidelně trénují ve své vlastní, moderně vybavené posilovně. Někteří pilně nacvičují v nově zrekonstruované hudebně. V kabinetě sportovního nářadí si mohou zapůjčit sportovní potřeby k dalším sportovním aktivitám. K dispozici je i člun pro letní činnost na vodě, kola pro cykloturistiku a výstroj na lední hokej.

Neoddělitelnou součástí celého výchovně-vzdělávacího procesu jsou různé zájmové kroužky - kroužek výtvarný, hudební, vaření, kroužek šikovných rukou a kroužky sportovní. Ve všech těchto činnostech dosahují naši žáci dobrých výsledků. Na poli kulturním se pravidelně zúčastňujeme soutěže ZUČ, Nejmilejšího koncertu a různých akcí a vystoupení pro veřejnost. Naši sportovci se zúčastňují většiny akcí pořádaných pro zařízení náhradní rodinné péče a vždy se vrací ověnčeni medailemi. Pro činnost v kroužcích využíváme i odborníky z jiných zařízení. Snažíme se v rámci integrace zúčastňovat i akcí pro širokou veřejnost.

Po celý školní rok uskutečňujeme výlety, pořádáme zajímavé soutěže, pobyty na horách, návštěvy divadelních a filmových představení, pravidelné návštěvy krytého bazénu v Hranicích a zimního stadionu v Přerově a ve Valašském Meziříčí, prázdninové pobyty v Krkonoších a neustále rozšiřujeme své aktivity, které mají dostatečně naše žáky motivovat. Navazujeme kontakty i s dalšími podobnými zařízeními, se ZŠ, s městem a s odborníky v oblasti psychologie a preventivní péče. Rovněž se snažíme udržovat tradice a rodinné svátky (Mikulášská besídka, vánoční nadílka, Den matek, Den dětí a hlavně narozeniny a svátky dětí). Velkou pozornost věnujeme spolupráci s rodinou a s příslušnými orgány OSPOD.

Cílem dětského domova se školou je výchova a vzdělávání dětí s poruchami chování, které se po výchovném procesu zařazují zpět do společnosti. Tato práce je velmi náročná, ale pěkná, zvláště tehdy, když se tento výchovný proces daří. Podle výsledků ve škole jsou vycházející žáci dále zařazováni do učebních oborů. Dává se jim tak šance získat v budoucnu kvalifikovanou práci.

V našem zařízení pracuje 40 pedagogických a 12 provozních zaměstnanců. Všem patří velký dík a uznání za jejich náročnou a obětavou práci. Vždyť výchova a vzdělávání těchto dětí s poruchami chování patří k té nejnáročnější a nejcitlivější stránce v oblasti výchovného procesu.

Mgr. Jiří Vodák
ředitel Dětského domova se školou,
základní školy a školní jídelny
Bystřice pod Hostýnem