Děkujeme za spolupráci a podporu našim partnerům a sponzorům!

Obracíme se tímto na Vás s žádostí o sponzorský dar pro Dětský domov se školou, základní školu a školní jídelnu v Bystřici pod Hostýnem. Za Vámi poskytnuté finanční prostředky bychom mohli pořídit vybavení zájmových kroužků a uskutečnit různé výlety...