Koronavirus - COVID - 19

Informace pro veřejnost:

  • Vývoj situace ohledně koronaviru neustále sledujeme a průběžně reagujeme na nařízené změny a doporučení
  • Jsme v pravidelném spojení s KHS a MŠMT - řídíme se vydanými pokyny
  • Máme vypracovaný plán preventivních opatření
  • Vypracovali jsme "plán krizových opatření" pro případ nařízení karantény
  • V případě nutnosti realizace krizových opatření máme provoz personálně zabezpečen
  • S ohledem na bezpečí všech svěřených dětí doporučujeme dočasné omezení veškerých návštěv (tyto návštěvy doporučujeme nahrazovat komunikací telefonickou, e-mailovou, WhatsApp, Messenger, dopisy atd...