úřední e-deska

menu

úvodní stránka
slovo úvodem
kontakty
sponzoři a partneři
rodičům
historie
dokumenty
fotogalerie
videa
důležité odkazy
napište nám
autor stránek

naše město

sponzoři
a partneři

sponzoři a partneři


Obracíme se na Vás tímto se žádostí o sponzorský dar pro Dětský domov se školou, základní školu a školní jídelnu v Bystřici pod Hostýnem. Za Vámi poskytnuté finanční prostředky bychom mohli pořídit vybavení zájmových kroužků a uskutečnit různé výlety. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování za podporu a spolupráci

V našem dětském domově mohou děti navštěvovat mnoho rozmanitých zájmových kroužků, jako je například kroužek hudební, výtvarný, taneční, keramický, cyklistický, turistický, hokejový a sportovní. Tak bohatou nabídku volnočasových aktivit bychom nemohli chlapcům nabídnout bez pomoci Nadačního fondu Albert a Zaměstnaneckého charitativního fondu Citibank Europe. Díky jejich finanční podpoře mohou chlapci smysluplně trávit svůj mimoškolní čas, ve kterém rozvíjí a prohlubují své umělecké nebo sportovní nadání. Jejich úsilí pak podtrhují úspěchy v různých soutěžích – 3.místo v taneční soutěži festivalu ZUČ, 3.místo v turnaji malé kopané a 1.místo v atletickém čtyřboji. 

Dále bychom v dětském domově nemohli bez finanční pomoci výše uvedených fondů připravit bohatý prázdninový program pro děti, které nemohou trávit prázdniny doma, ve své rodině. Pobyty v Krkonoších, v Beskydech a na Máchově jezeře se chlapcům moc líbily. Pracovníci našeho dětského domova se snažili o poutavé a naučné prázdniny plné poznávání krás České republiky.

Děkuji Nadačnímu fondu Albert a Zaměstnaneckému charitativnímu fondu Citibank Europe za jejich podporu a doufám, že k nám budou vstřícní i v roce 2015, kdy budeme jejich pomoc obzvláště potřebovat. V roce 2015 totiž budeme pořadateli celostátní XXXXII.Zimní olympiády DÚ, DDŠ a VÚ ČR.
                                                                                    Mgr. Jiří Vodák - ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem


PARTNEŘI NAŠEHO DOMOVA

Nadační fond Albert opět naděloval

Vážení čtenáři našich webových stránek. Většina aktivit, o který tu píšeme by nebyla možná, kdyby nás nepodporoval Nadační fond Albert. Dne 30.5.2013 se sešli zástupci jednotlivých neziskových organizací v supermarketu Albert ve Zlíně na Okružní, aby převzali z rukou člena rady kraje pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Petra Navrátila šeky s výtěžkem z grantového programu „Nadační fond Albert dětem“.
Pro naše školské zařízení bylo tento rok vybráno 45.000,-Kč. Tyto finanční prostředky byly využity při pořádání „XXIII. ročníku Festivalu zájmové umělecké činnosti DÚ, DDŠ a VÚ ČR“ a budou použity na volnočasové aktivity a prázdninové pobyty, o kterých vás budeme po prázdninách na našich stránkách informovat. 
Závěrem mi dovolte za naše chlapce poděkovat Nadačnímu fondu Albert za jeho štědrost.

Děkuji. Mgr. Jiří Vodák – ředitel DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem


SPOLEČNOST GLS

Společnost GLS je již řadu let naším partnerem a pomáhá nám realizovat projekty spojené s pomocí dětem v našem dětském domově. V současné době je každý takový projev solidarity velkou pomocí a my si toho velmi vážíme. Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám i nám, aby tato vzájemná spolupráce trvala i v dalších letech.

Přepravní společnost GLS se nám v loňském roce podařilo přesvědčit a domluvit s ní podmínky, za nichž bezplatně dopravuje dárky pro naše klienty od posluchačů z domů, e-shopů, obchodů, zaměstnání či míst, která sami určí a to proto, abychom motivovali posluchače k účasti na sbírce těchto dárků.

www.gls-czech.com


SPOLEČNOST TANGO

Společnost TANGO – ONE WORLD, je společností, která od roku 1998 realizuje řadu projektů, které jsou zaměřeny zejména na děti, které neměli v životě tolik štěstí. Jedním z mnoha projektů je i projekt DARUJ HRAČKU S TANGEM A ČESKÝM ROZHLASEM.
Děti v našem domově každoročně dostávají dárky, které jim dělají radost v období, které je pro mnohé emotivně velmi náročné. V našem domově se snažíme každý rok vánoce připravit tak, aby byly co možná nejlepší a díky společnosti TANGO, která nám poskytuje dárky se nám to daří. 
Za celý kolektiv našeho dětského domova děkujeme a těšíme se na další spolupráci.http://www.oworld.cz

LEKSYS s.r.o.

Od roku 2014 je novým partnerem v projektu DARUJ HRAČKU a zároveň také novým partnerem našeho dětského domova společnost LEKSYS s.r.o.
Společnost LEKSYS s.r.o. byla založena s cílem vytvářet funkční a stabilní aplikace na různé platformy v té nejvyšší kvalitě za pomoci moderní a originální grafiky. Jedná se o společnost zabývající se tvorbou profesionálního softwaru pomocí nejmodernějších technologií a trendů v oblasti IT. 
Jejich cílem není pouze uspokojit platící zákazníky, ale také pomoci v oblasti mnohem složitější. Tím je pomoc ohroženým a handicapovaným dětem a dětem bez domova.

http://www.leksys.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí čtenáři. Vy, kteří pravidelně navštěvujete naše stránky i vy, kteří jste sem zavítali náhodou, možná i omylem, při brouzdání nekonečným prostorem internetu. Vám všem je určena následující informace. 

Nadační fond Albert 2012

Dne 4.1. 2012 se konalo ve Zlíně za přítomnosti zástupce Zlínského kraje - radní pro sociální věci, národnostní otázky a menšiny paní Mgr. Taťány Nersesjan slavnostní předávání šeků z Nadačního fondu Albert zástupcům jednotlivých dětských domovů a neziskových organizací. Zde také zaznělo velmi důležité poděkování všem, kteří se na této sbírce podíleli, a kteří na ni přispěli a hlavně všem za obětavou práci s dětmi.

Pro náš dětský domov se školou bylo na volnočasové aktivity schváleno skvělých 60.000,-Kč. Tato částka bude použita tak, jako v předešlých letech na vybavení a činnost zájmových kroužků, ve kterých se všestranně rozvíjí osobnost dítěte, prohlubují se jeho dovednosti, nadání a vlohy, které děti mohou zúročit na různých soutěžích. Dále bude použita na návštěvy kulturních, naučných a sportovních akcí, na poznávací a zážitkové výlety a pobyty za účelem integrace dítěte do společnosti, získání kladných sociálních návyků a zpestření jeho pobytu v našem zařízení. 

Zaměstnanecký charitativní fond Citibank 2012

V průběhu února jsme obdrželi další úžasnou zprávu. Zástupci Zaměstnaneckého charitativního fondu Citibank nám schválili příspěvek ve výši 32.000,-Kč. Tyto prostředky budou použity na pořádání střelecké soutěže o putovní pohár ředitele DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem - Bedlina 2012, na pořádání lyžařských závodů na Tesáku, na činnost zájmových aktivit, ve kterých se rozvíjí nadání a vlohy dětí v DDŠ. (kroužek - sportovní, turistický, výtvarný, keramický, hudební, taneční), na kulturní akce, návštěvy divadel a koncertů, vystoupení našich dětí a účast na soutěži ZUČ a na ozdravné a prázdninové pobyty pro děti z DDŠ - Za poznáním krás naší země.

Všem sponzorům, kteří nás podporují, tímto srdečně děkujeme za jejich vstřícnost a štědrost! Všechny jsme Vás nominovali na cenu „Ď“ dík.